آمار تولید واکسن برکت تا امروز ۳۰ شهریور اعلام شد / چند دز واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت شد؟