تصاویری از لحظه بازداشت کمدین مشهور افغان توسط طالبان / فیلم