اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

توییت جدید همتی: فشار به بانک ها برای تامین مالی دولت را متوقف کنید
به گزارش سلام نو به نقل از انتخاب، رییس سابق بانک مرکزی ایران در توئیتی با اشاره به اینکه فشار به بانک ها برای تامین مالی دولت در ماه‌های اخیر، جمعا ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی خلق کرده است از دولت خواست تا این اقدام را متوقف کند. همتی در توئیتی در این باره نوشت: رئیس جمهورنکات خوبی به بانکها ابلاغ کردندکه اجرای آنهامفیداست. اما،دغدغه اصلی،توقف فشاربه بانکها برای تأمین مالی دولت واعطای تسهیلات تکلیفی به شرکتهای دولتی است که بااضافه برداشت بانکها وخریداوراق دولتی از بانکها درماههای اخیر جمعاً۱۸۰همت پایه پولی خلق کرده است.