شرکت مهندسان مشاور آژند - طراحی …بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …فروش انواع گچ در شرکت گچ سیبا بازرگان …چگونه بدون نگرانی خرید کنیم ؟

وعده‌های اقتصادی نامزدها شدنی است، اما راهکارهایشان انتخاباتی است / باید تکلیف مذاکره و تحریم مشخص شود /  خود تحریمی‌ها نگران کننده است