حمله تند بهاره رهنما به هوادارانش / انقدر مزخرف دست به دست نکنید / عکس