افتتاح مدرسه بانک اقتصاد نوین در روستای حاجی قره شهرستان آق‌قلا