برگزاری مراسم روز دانشجو با حضور رییس‌جمهور

برگزاری مراسم روز دانشجو با حضور رییس‌جمهور