یک کشته در پی سقوط هواپیمای نظامی در مالزی

یک کشته در پی سقوط هواپیمای نظامی در مالزی