استقلال از ساعت ۱۱ تمریناتش را در مجموعه انقلاب کلید می‌زند