نامزدهای بهترین بازیکن جهان در سال ۲۰۲۱ اعلام شد / ۲ ملی پوش ایرانی در این فهرست هستند