از راه افراط و تفریط نمی‌شود کشور را اداره کرد / انتخابات تمام شد اما شرارت‌های خارجی کماکان هست