حضور خانواده آرمان عبدالعالی و غزاله شکور در آخرین جلسه سازش / مادر آرمان با قرآن آمد + تصاویر

حضور خانواده آرمان عبدالعالی و غزاله شکور در آخرین جلسه سازش / مادر آرمان با قرآن آمد + تصاویر