تورم واقعا نگران کننده است / اینکه عده‌ای نمی‌توانند گوشت بخرند، بسیار دردناک است