آغاز به کار مرکز واکسیناسیون هوانیروز ارتش در تهران