فروش نبشی مقوایی - محافظ لبه - …تست abrآموزش تخصصی سنتور در تهرانپارستولید و چاپ , کاغذ کامپیوتر در …

رییس‌جمهور منتخب نباید احساس کند که همچنان در صحنه رقابت است / عاقل آن است که عقول دیگران را به عقل خودش پیوند می‌زند