اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حذف نام تایوان از اعضای پیمان بازرگانی پیشنهادی جدید آمریکا