صحنه وحشتناک چپ کردن خودرو پس از تصادف با نرده های بی آر تی در مشهد / فیلم