علی‌اف: جنگ دوم قره‌باغ نشان داد عدالت دیر یا زود حاکم می‌شود

علی‌اف: جنگ دوم قره‌باغ نشان داد عدالت دیر یا زود حاکم می‌شود