شوت استثنایی بازیکن آمریکایی در لیگ برتر ایران / فیلم