مدرس و مترجم زبان پرتغالیگیمنت فرازتعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …

نخستین واکنش اتریش به لغو سفر ظریف