شادی و سرودخوانی در جشن تولد ۶۵ سالگی احمدی‌ نژاد / فیلم