کرونا جان ۷۶ ایرانی دیگر را گرفت / ۳۸۳۹ بیمار جدید شناسایی شدند

کرونا جان ۷۶ ایرانی دیگر را گرفت / ۳۸۳۹ بیمار جدید شناسایی شدند