عکسی تکان دهنده از لحظه دیدار مادر و پسر گمشده بعد از ۱۵ سال