درخشش هواوی در لیست برترین کمپانی های دنیا در سال۲۰۲۱