هشدار درباره ماندن بیماران پشت درب بیمارستان / به داد بیمارستان‌ها برسید