نشست مشترکی میان وزرای خارجه ۴+۱ و ایران در نیویورک برگزار نخواهد شد