اموزش ماساژ تایلندی اموزش - اموزش …مشاوره و فروش انواع تجهیزات پزشکی …مرکز تخصصی آموزش و ترجمه فرامهردستگاه سی ان سی

حتی آمریکا هم این همه میلیاردر ندارد /  اگر دولت نمی‌خواهند کاری کند تعطیل کنند تا بازاریان کشور را اداره کنند!