یک ساختمان تجاری در خیابان جمهوری تهران طعمه حریق شد