کتک‌کاری شدید در لیگ یک فرانسه؛ مجروحیت یک هوادار و مامور پلیس! / فیلم