مردم و رسانه‌ها اجازه ندهند از فرصت معرفی دولت برای تصویب یواشکی طرح صیانت استفاده شود / حتی یک توییت هم برای اعتراض موثر است