اتفاقی تلخ در المپیک؛ دونده مبتلا به سرطان بازی ها را به شکل دردناکی ترک کرد / عکس