پیش بینی بورس برای فردا چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ / بورس از دیگر بازارها عقب می‌ماند؟