بازیگر سینمایی که در ۷ سالگی به خاطر سرقت از دخل مغازه تهدید به سوزاندن شد! / فیلم