مرگ تلخ یک هوادار نوجوان در شب قهرمانی پرسپولیس / جزئیات