آخرین اخبار از وضعیت مطالعه بالینی واکسن کووپارس؛ زمان اتمام فاز سوم اعلام شد