پیش بینی بورس برای فردا یک شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۰ / سبزپوشی بورس ادامه دار است؟