اتفاق عجیب در تهران / مصرف تن ماهی جان یک نفر را گرفت