افتتاح ۱۰۶ کیلومتر از راه آهن زنجان - قزوین / تصاویر