چاپ جام جم (آمل)جاستینو، سایت نیازمندی های هدایای …بهترین آموزشگاه زبان انگلیسی در …وینیل ، روزرنگ ، شیشه مات کن ، …

دوگانگی در تصمیم ما دوگانگی در رفتار مردم را به ارمغان آورد / باید برای آشتی بین مردم و مجموعه اصلاح‌طلبان برنامه‌ریزی کنیم