رئیس‌جمهور دستور پیگیری داده؛ اما هیچ راهکاری نیست که الان به کشاورزان آب بدهیم/ دولت به کشاورزان کمک بلاعوض بدهد

رئیس‌جمهور دستور پیگیری داده؛ اما هیچ راهکاری نیست که الان به کشاورزان آب بدهیم/ دولت به کشاورزان کمک بلاعوض بدهد