رفت و آمد مددی به ساختمان باشگاه استقلال ادامه دارد!