ویدیو هولناک از تصادف زنجیره‌ای به دلیل مه صبحگاهی