آموزش تخصصی تنبور در تهرانپارسپمپ آتش نشانی (پمپ آتشنشانی)زبان اسپانیایی شرق تهران- تدریس …دعوت به همکاری در شرکت دانش بنیان

قسمت دوم مستند انتخاباتی عبدالناصر همتی /  فیلم کامل