آخرین آمار کرونا ۲۴ مهر ۱۴۰۰؛ ۱۸۱ فوتی و ۷۵۱۵ ابتلا / ۴۸۴۰ نفر در ICU بستری هستند