طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره …آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …المنت میله ایکلید مینیاتوری زریر

سپند امیرسلیمانی به زودی از بیمارستان مرخص می‌شود