پیکر نوجوان فداکار ایذه‌ای در اصفهان تشییع شد / تصاویر