فاجعه بیخ گوش ایران / تصاویری از آتش‌سوزی هولناک ترکیه / فیلم