جزییات راه‌اندازی بزرگ‌ترین سایت واکسیناسیون در تهران