رکود در بازار لوازم خانگی و انباشت کالا در انبار فروشگاه‌ها