هشدار سازمان جهانی بهداشت: ابتلا به کرونا در جهان ۸۰ درصد افزایش یافت